Provozní řád cvičiště

PROVOZNÍ ŘÁD CVIČIŠTĚ ZKO Č. 635 ZDICE

 1. Výcvikový areál ZKO Zdice se nachází na soukromém pozemku pana Zdeňka Babora.
 2. Využívat cvičiště a jeho vybavení pro výcvik mají všichni zájemci o výcvik a výchovu svého psa, pokud mají vypsanou přihlášku a mají zaplacený příspěvek.
 3. Všichni účastníci výcvikové činnosti jsou povinni pečovat o zařízení cvičiště, udržovat ho v čistotě a upozornit na nedostatek, který by mohl vést ke zranění psa.
 4. Při akcích většího rozsahu se kotce uvolňují pro potřebu organizace.
 5. Každý majitel psa okamžitě uklidí exkrementy po svém psovi – určeným způsobem! Majitel psa zodpovídá za škodu způsobenou jeho psem !!!
 6. Uvazování psů je povoleno pouze na místech tomu vyhrazených !!!!
 7. Po ukončení výcviku je možné volné pobíhání psů pouze pod dozorem majitele.
 8. Nově příchozí zájemce o výcvik předloží očkovací průkaz ke kontrole.
 9. Majitel psa má výstroj: stahovací obojek, metrové vodítko, aport (hračku), pamlsky.
 10. Výcvikové dny:    středa od 16 hodin začínající štěňata, pátek od 16 hodin, sobota kdo jak chce po domluvě, neděle od 10 hodin.
 11. Individuální výcvik je možný po dohodě s výcvikářem na tel: 603 229 720, 722 926 331.
 12. Klubovna slouží všem účastníkům výcviku k odpočinku, ukrytí při nepohodě, občerstvení. Klíče od klubovny mají členové výboru, policie a obsluha kuchyně. Ve výjimečných případech je možno klubovnu pronajmout členům organizace za úplatu (svátky, narozeniny, schůze). O vybavenosti klubovny, zařízení výcvikového zařízení, překážek, výstroje apod. rozhoduje Výbor ZKO.
 13. Člen výboru má právo vykázat ze cvičiště kteroukoli cvičící osobu, která porušuje provozní řád cvičáku a nechová se slušně a korektně k ostatním spolu cvičícím.
 14. Provozní řád cvičiště je součástí Stanov ZKO Zdice.                                                                                                                                                                                     Za výbor ZKO č. 635 Zdice, Zdeněk Babor – předseda

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode