Výcvik - SPORTOVNÍ VÝCVIK

Co a kde cvičíme:

  • Cvičíme hlavně pro radost, ale připravujeme se i na zkoušky, závody a ukázková cvičení pro děti a mládež, čímž získáváme mládež do našich řad.
  • Výcvik probíhá na cvičišti ve Zdicích v ulici Československé armády, kde máme k dispozici dostatečný prostor a zázemí nutné k provádění nácviku poslušnosti a obrany. Organizované pachové práce probíhají v prostorách luk za městem cca. 1km od cvičiště.
  • V našem kynologickém klubu se snažíme naučit psovody správně zacházet se psem a používat správnou metodiku při učení jednotlivých cviků. Pod vedením instruktora, probíhá výcvik jak individuální formou, tak i skupinově. Do nácviku stopy, poslušnosti i obrany se snažíme zavádět nové metody a poznatky. Snažíme se psovodům vštípit zásadu, že při správné spolupráci psovoda se psem je nejdůležitější vzájemný pozitivní kontakt a důvěra a také motivace psa k provedení cviku.

Několik užitečných rad

  • nikdy necvičte se psem, který není řádně vyvenčený
  • při výcviku postupujte od jednoduššího ke složitějšímu
  • vždy si promyslete jednotlivé fáze učení
  • cvičte pouze tak dlouho, dokud to psa baví
  • nepřeceňujte schopnosti svého psa, nácvik musí odpovídat věku a stupni jeho vycvičenosti
  • při cvičení ovládejte svoje emoce a vyvarujte se výbuchů hněvu proti psovi
  • správná a silná motivace psa je základem úspěchu!!!

Hlídání dětí zajištěno, přijďte celá rodina. (haha)


 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode